Skelbimo talpinimas

  • Skelbimas galioja 90 darbo dienų.
  • Skelbimo talpinimas NEMOKAMAS.
  • Kiekvienas naujas skelbimas tikrinamas administratoriaus.
  • Jei skelbimas atitinka reikalavimus - aktyvuojamas per 24 valandas.
  • Skelbimo turinys turi nepažeisti LR įstatymų.
  • Skelbimo tekste draudžiama rašyti telefono numerį, el. paštą, skype kontaktus.